پرسنال پاسپورت وبمانی

۰۵ آبان ۱۴۰۰ در Uncategorized

بالاترین نوع پاسپورت در سیستم وبمانی می باشد و شما با داشتن این نوع پاسپورت به عنوان مشتری رسمی شرکت وبمانی شناخته خواهید شد و محدودیت های موجود در حساب شما کاملا برداشته خواهد شد. داشتن این نوع پاسپورت رایگان نمی باشد و ۴۰ دلار هزینه دارد و برای دارندگان فرمال پاسپورت یا اینیشیال پاسپورت صادر می شود و نیازمند مصاحبه حضوری با نماینده رسمی می باشد. در صورتی که قصد دارید بصورت حرفه ای از سیستم وبمانی استفاده کنید حتما باید این نوع پاسپورت را داشته باشید. برخی از مزایای بیشمار داشتن این نوع پاسپورت:

  دریافت نامحدود و اتوماتیک وجه از مشتریان برای دارندگاه سایت ها و وب مستر ها
  دریافت و پرداخت بدون محدودیت وجه
  دریافت وام از سایر مشتریان وبمانی