اینیشیال پاسپورت وبمانی

۰۵ آبان ۱۴۰۰ در Uncategorized

یکی از پاسپورت های سطح بالا در سیستم وبمانی می باشد . این نوع پاسپورت رایگان نمی باشد و هزینه صدور آن ۲۵ دلار می باشد و برای افرادی که در حال حاضر پاسپورت فرمال دارند قابل صدور می باشد و باعث خواهد شد محدودیت تراکنش های حساب وبمانی کاهش چشم گیری داشته باشد. برای دریافت آن نیاز دارید که یک مصاحبه حضوری با یکی از نماینده های رسمی وبمانی داشته باشید. این نوع پاسپورت برای افرادی که تراکنش های کوچک و یا متوسط دارند مناسب می باشد. دارندگاه اینیشیال پاسپورت در لیست مشتریان رسمی شرکت وبمانی قرار می گیرند و علاوه بر مزایای مربوط به فرمال پاسپورت از مزایای متنوع بیشتری برخوردار خواهند شد.