فرمال پاسپورت وبمانی

۰۵ آبان ۱۴۰۰ در Uncategorized

یکی از پاسپورت های ابتدایی سیستم وبمانی می باشد که بر اساس اطلاعت وارد شده توسط مشتری در هنگام ثبت نام و پس از بررسی مدرک شناسایی ارسالی، توسط شرکت وبمانی به صورت رایگان صادر می شود. داشتن فرمال پاسپورت باعث افزایش سقف تراکنش های مجاز شما در سیستم وبمانی به مقدار محدود می شود […]